Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

Vodafone - Smart Mini (Android 4.1)

Přes svůj telefon můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku. Upozornění: Před použitím této funkce musíte nastavit svůj telefon pro přístup na internet a v telefonu musíte také aktivovat datové spojení.

1. Připojte telefon k počítači:

  • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.

2. V menu najděte „Sdíl. přip. a přen. příst. bod“:

  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Další....
  • Stiskněte Sdíl. přip. a přen. příst. bod.

3. Aktivujte sdílení připojení:

  • Stisknutím Sdíl. dat. přip. USB sdílení připojení aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

4. Použijte sdílení připojení:

  • Internetové připojení počítače přes telefon je nyní automaticky navázáno a můžete jej použít.