Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Vodafone - Smart III (Android 4.1)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Další nastavení“:

Pokud nenajdete ikonu Telefon na úvodní stránce, stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte ikonu Telefon.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Hlasový hovor.
  • Stiskněte Další nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stisknutím Další hovor na lince tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.