Vodafone

Jak nastavit a použít telefon jako Wi-Fi hotspot

Vodafone - Smart 4 Power (Android 4.4.2)

Pokud použijete telefon jako Wi-Fi hotspot, můžete sdílet internetové připojení telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím Wi-Fi. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Nast. přen. příst. bod Wi-Fi“:

 • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte NASTAVENÍ.
 • Stiskněte Další....
 • Stiskněte Sdíl. dat. přip. a Přen. přís. Bod.
 • Stiskněte Přístup. bod Wi-Fi.
 • Stiskněte Nast. přen. příst. bod Wi-Fi.

2. Zvolte nastavení pro Wi-Fi hotspot:

 • Zadejte požadovaný název Wi-Fi hotspotu.
 • Stiskněte seznam možností pod „Zabezpečení“.
 • Pokud nechcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte Žádné.
 • Pokud chcete svůj Wi-Fi hotspot zabezpečit heslem:
 • Stiskněte WPA2 PSK.
 • Stiskněte pole pod „Heslo“ a zadejte požadované heslo.
 • Stiskněte Uložit.

3. Aktivujte Wi-Fi hotspot:

 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Přístup. bod Wi-Fi“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Stiskněte Nechat příst. bod Wi-Fi zap..
 • Vyberte požadované nastavení.

4. Připojte se:

 • Na zařízení, které má být připojeno k Vašemu Wi-Fi hotspotu, proveďte následující:
 • Aktivujte Wi-Fi.
 • Vyhledejte seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte název sítě, kterou jste zadal(a) v bodě 2.
 • Zadejte heslo, které jste si vybral(a) v bodě 2, a následně vytvořte připojení k Wi-Fi hotspotu.
 • Po vytvoření připojení máte přístup k internetu z druhého zařízení.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.