Vodafone

Jak zvolit typ sítě

Vodafone - R216/Windows 10

Můžete zvolit, jaké typy sítí má router používat. Tato volba ovlivní mimo jiné např. dosažitelnou rychlost přenosu dat.

1. Zapněte router:

 • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.

2. Vytvořte připojení k Wi-Fi-hotspotu:

 • Ve Windows proveďte následující:
 • Klikněte na ikonu Sítě.
 • Označte název svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Připojit.
 • Název a heslo svého Wi-Fi hotspotu najdete na vnitřní straně zadního krytu.
 • Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Další.
 • Vytvoří se připojení k Vašemu Wi-Fi hotspotu.

3. Vytvořte připojení k webovému rozhraní routeru:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte http://vodafonemobile.wifi a stiskněte Enter.
 • Pokud budete požádáni o zadání PIN kódu:
 • Označte pole pod „Zadejte stávající kód PIN“ a zadejte PIN kód.
 • Klikněte na Odeslat.
 • Označte pole vedle „Heslo“ a zadejte admin
 • Klikněte na Přihlásit.

4. V menu najděte „Síť“:

 • Klikněte na Mobilní širokopásmové připojení
 • Klikněte na Síť.

5. Zvolte typ sítě:

 • Označte jedno z následujících nastavení:
 • Preferovat 4G
 • Pouze 4G
 • Pouze 3G
 • Pouze GPRS
 • Klikněte na Uložit.
 • Pokud je již připojení k internetu vytvořeno:
 • Přerušte připojení kliknutím na OK.

6. Dokončete:

 • Klikněte na Odhlásit.