Vodafone

Jak se připojit k internetu

Vodafone - K5150/Windows 8

Můžete vytvořit připojení k internetu prostřednictvím svého USB modemu.

1. Připojte se k internetu :

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Připojte USB modem k USB portu počítače.
  • Klikněte na ikonu Síť.
  • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobile broadband“.
  • Klikněte na Připojit.
  • Zadejte PIN kód a klikněte na Další.