Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Vodafone - K5150/Windows 8

PIN kód slouží k zabezpečení SIM karty před neoprávněným použitím. Pokud je funkce aktivována, musíte PIN kód zadat při každém použití USB modemu, abyste získali přístup k SIM kartě.

1. Připojte USB modem:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Připojte USB modem k počítači a portu USB.
 • Klikněte na ikonu Síť.
 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobile broadband“.
 • Klikněte na Připojit.
 • Zadejte PIN kód a klikněte na Další.

2. V menu najděte „Síť“:

 • Klikněte na ikonu Windows.
 • Klikněte na ikonu Nastavení.
 • Klikněte na Síť.

3. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

 • Klikněte na ikonu Síť pod „Mobilní širokopásmové připojení“.
 • Aktivujte PIN kód:
 • Klikněte na Odebrat PIN kód.
 • Deaktivujte PIN kód:
 • Klikněte na Použít PIN kód.
 • Zadejte PIN kód a klikněte na OK.