Vodafone

Jak zvolit síť

Vodafone - K5150/Mavericks

USB modem můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě nebo ji můžete zvolit ručně. Upozornění: Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš USB modem spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě. Pokud máte připojení k internetu aktivní, musíte ho přerušit.

1. V menu najděte „Připojení Mobile“:

  • Klikněte na Připojení.
  • Klikněte na Připojení Mobile.

2. Vyberte síť:

  • Klikněte na ikonu Hledat.
  • USB modem vyhledá dostupné sítě, v jejichž dosahu se nachází, a po chvíli se na obrazovce počítače zobrazí jejich seznam.
  • Vyberte požadovanou síť podle postupu, který se vám zobrazí na displeji.
  • Za okamžik na obrazovce uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.