Vodafone

Jak změnit PIN kód

Vodafone - K5006z/Windows

PIN kód slouží k zabezpečení SIM karty před neoprávněným použitím. Pokud je funkce aktivována, musíte PIN kód zadat při každém použití USB modemu, abyste získali přístup k SIM kartě. Upozornění: nejprve musíte PIN kód aktivovat, a pokud máte připojení k internetu aktivní, musíte ho přerušit.

1. V menu najděte"Zařízení:"

  • Klikněte na Rozšířené.
  • Klikněte na Zařízení.

2. Změňte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Označte název svého USB modemu.
  • Klikněte na Změnit kódy PIN.
  • Klikněte na Změnit kód PIN.
  • Označte pole vedle „Stávající kód PIN:“ a zadejte svůj PIN kód.
  • Označte pole vedle „Nový kód PIN (4 až 8 čísel):", a zadejte nový PIN kód.
  • Označte pole vedle "Potvrďte kód PIN:", a PIN kód zopakujte.
  • Klikněte na OK.
  • Klikněte na OK.