Vodafone

Jak vložit SIM kartu

Vodafone - K4607Z/Windows 8

Před prvním použitím USB modemu do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Otevřte kryt:

  • Otočte USB modem přední stranou k sobě.
  • Posuňte kryt nahoru a odstraňte jej.

2. Vložte SIM kartu:

  • Otočte SIM kartu tak, aby seříznutým rohem směřovala k seříznutému rohu pouzdra USB modemu.
  • Zasuňte SIM kartu do pouzdra SIM karty.
  • Položte kryt na USB modem tak, aby byl částečně otevřen na dolní straně, a zaklapněte jej do původní polohy.