Vodafone

Jak zvolit síť

Vodafone - K4606/Windows

USB modem můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě nebo ji můžete zvolit ručně. Upozornění: pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš USB modem spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě. Upozornění: Nejprve musíte přerušit připojení k internetu .

1. V Menu najděte "Síť"

 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte vodafonemobile.api a stiskněte Enter.
 • Klikněte na Nastavení.
 • Klikněte na Síť.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Klikněte na Hledání.
 • Vyčkejte, dokud USB modem nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Vyberte požadovanou síť podle postupu, který se vám zobrazí na displeji.
 • Za okamžik na obrazovce uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Označte Automaticky a klikněte na Uložit.