Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

Vodafone - 858 (Android 2.2)

Přes svůj telefon můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku s Windows 7 nebo novější verzí (Windows XP není podporován). Upozornění: před použitím této funkce musíte nastavit svůj telefon pro přístup na internet a aktivovat datové spojení.

1. Připojte telefon k počítači:

  • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.
  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.

2. V menu najděte „Tethering a přenosný hotspot“:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Bezdrátová připojení a sí.
  • Stiskněte Tethering a přenosný hotspot.

3. Aktivujte sdílení připojení:

  • Stisknutím Sdílené datové připojen sdílení připojení aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

4. Použijte sdílení připojení:

  • Internetové připojení počítače přes telefon je nyní automaticky navázáno a můžete jej využít.