Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Sony - Xperia XZ (Android 6.0)

Svou spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete používat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. V menu najděte „Přenesená data“:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Přenesená data.

2. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Stisknutím Mobilní přenos dat tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.