Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a tabletem

Sony - Xperia Tablet Z (Android 4.1.2)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí tabletu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo tablet. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Kontakty“:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte Kontakty.

2. Zvolte způsob kopírování:

 • Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti tabletu: pokračujte bodem 2a.
 • Kopírovat kontakty z paměti tabletu na SIM kartu: pokračujte bodem 2b.

2a - Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti tabletu:

 • Stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte Importovat kontakty.
 • Stiskněte Karta SIM.
 • Stiskněte Místní kontakt.
 • Stiskněte Importovat vše.

2b - Kopírovat kontakty z paměti tabletu na SIM kartu:

POZOR: Volba Nahradit všechny kontakty přepíše vaše kontakty v tabletu.
 • Stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte Zálohovat kontakty.
 • Stiskněte Karta SIM.
 • Stiskněte Označit vše.
 • Stiskněte Zálohovat.
 • Stiskněte Přidat kontakty nebo Nahradit všechny kontakty.
 • Pokud vyberete Nahradit všechny kontakty:
 • Potvrďte stisknutím OK.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.