Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

Sony - Xperia Tablet Z (Android 4.1.2)

Přes svůj tablet můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku. Upozornění: Před použitím této funkce musíte nastavit svůj tablet pro přístup na internet a v tabletu musíte také aktivovat datové spojení.

1. Připojte tablet k počítači:

  • Otevřete kryt v levé horní části tabletu.
  • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.

2. V menu najděte „Sdílení připojení a přenos. příst. bod“:

  • Stiskněte Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Další....
  • Stiskněte Sdílení připojení a přenos. příst. bod.

3. Aktivujte sdílení připojení:

  • Stisknutím Sdílení Internetu - USB sdílení připojení aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

4. Použijte sdílení připojení:

  • Internetové připojení počítače přes tablet je nyní automaticky navázáno a můžete jej využít.