Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Sony - Xperia M (Android 4.1)

Spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany telefonu směrem dolů.
  • Stisknutím ikonu Mobilní data tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud mobilní data aktivujete:
  • Potvrďte stisknutím OK.