Vodafone

Jak sdílet internetové připojení v telefonu (tethering)

Sony Ericsson - Xperia Arc (Android 2.3)

Přes svůj telefon můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku. Upozornění: před použitím této funkce musíte nastavit svůj telefon pro přístup na internet a aktivovat datové spojení.

1. Stáhněte a nainstalujte Sony Ericsson PC Companion:

2. Připojte telefon k počítači:

  • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.

3. V menu najděte „Sdíl. Int. a přen. příst. bod“:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Bezdrát. připojení a sítě.
  • Stiskněte Sdíl. Int. a přen. příst. bod.

4. Aktivujte sdílení připojení:

  • Stisknutím Sdílení Internetu - USB sdílení připojení aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

5. Použijte sdílení připojení:

  • Internetové připojení počítače přes telefon je nyní automaticky navázáno a můžete jej využít.