Vodafone

Jak nastavit e-mail na telefonu

Samsung - Star II (Android 4.4.2)

Nastavte telefon pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: Než začnete posílat a přijímat e-maily, musíte svůj telefon nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „E-mail“:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte E-mail.

2. Vytvořte nový e-mailový účet:

Pokud již máte nějaký e-mailový účet v telefonu založený, vytvořte nový podle následujícího postupu. Pokud dosud žádný účet nemáte, pokračujte dalším bodem. Stiskněte tečky v dolní části displeje. Stiskněte Nastavení. Stiskněte E-mailové účty. Stiskněte Nový. Stiskněte Jiné.
 • Stiskněte Jiné.

3. Zadejte název e-mailového účtu:

 • Stiskněte Název účtu a zadejte název svého e-mailového účtu.

4. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mailová adresa a zadejte svou e-mailovou adresu (např. jméno@poskytovatel.cz).

5. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte Uživatelské jméno a zadejte uživatelské jméno svého e-mailového účtu.

6. Zadejte heslo:

 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu.
 • Stiskněte Další.

7. Zadejte server odchozí pošty:

POZOR: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte Server SMTP a zadejte smtp.vodafonemail.cz

8. Zadejte číslo odchozího portu:

 • Stiskněte Port SMTP a zadejte 25

9. Deaktivujte šifrování odesílaných e-mailových zpráv:

 • Stiskněte Zabezpečené připojení.
 • Stiskněte Vypnout.
 • Stiskněte Nastavit.

10. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte Typ příchozího serveru.
 • Stiskněte POP3.
 • Stiskněte Nastavit.

11. Zadejte server příchozí pošty:

 • Stiskněte Server POP3 a zadejte jméno nebo IP adresu serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

12. Zadejte číslo příchozího portu:

 • Stiskněte Port SMTP a zadejte 110

13. Deaktivujte šifrování příchozích e-mailových zpráv:

 • Stiskněte Zabezpečené připojení.
 • Stiskněte Vypnout.
 • Stiskněte Nastavit.

14. Aktivujte e-mailový účet:

 • Stiskněte Další.
 • Chvíli počkejte, než se v telefonu aktivuje e-mailový účet.

15. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.