Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Samsung - Star II (Android 4.4.2)

Pokud deaktivujete datový roaming, nebudete moci z telefonu v zahraničí přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Konektivita“:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Konektivita.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Proveďte aktivaci nebo deaktivaci výběrem Datový roaming.
  • Stisknutím OK akci potvrďte.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky označeno, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.