Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Samsung - Mobile Hot Spot/Windows 8

PIN kód slouží k zabezpečení SIM karty před neoprávněným použitím. Pokud je funkce aktivována, musíte PIN kód zadat při každém použití routeru, abyste získali přístup k SIM kartě.

1. Zapněte router:

 • Stisknutím podržte tlačítko Zapnout/Vypnout a router tak zapněte.

2. Vytvořte připojení k Wi-Fi-hotspotu:

 • Ve Windows proveďte následující:
 • Klikněte na ikonu Síť.
 • Označte název svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Připojit.
 • Název a heslo svého Wi-Fi hotspotu najdete pod zadním krytem.
 • Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Další.
 • Vytvoří se připojení k Vašemu Wi-Fi hotspotu.

3. Vytvořte připojení k webovému rozhraní routeru:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte http://samsung.hotspot a stiskněte Enter.
 • Označte pole vedle „Heslo“ a zadejte admin
 • Klikněte na Vstup.
 • Pokud je PIN kód aktivován:
 • Klikněte na Odemk. SIM.
 • Označte pole pod „Zbývající pokusy: 3“ a zadejte PIN kód.
 • Klikněte na Uložit.

4. V menu najděte „Zabezpečení“:

 • Klikněte na Zabezpečení.

5. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

 • Kliknutím na Zamknout SIM kartu tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
 • Označte pole pod „Zbývající pokusy: 3“ a zadejte PIN kód.
 • Klikněte na Uložit.
 • Pokud funkci aktivujete:
 • Restart routeru potvrďte kliknutím na Restartovat.