Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

Samsung - Galaxy S5 (Android 4.4.2)

Prostřednictvím telefonu se můžete připojit k internetu například z notebooku. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. Připojte telefon k počítači:

  • Otevřete kryt v dolní části telefonu.
  • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.

2. Aktivujte sdílení internetového připojení:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany telefonu směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Sdílení př. a akt. b. Wi-Fi.
  • Stiskněte a podržte Sdílení internetového připojení., dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Vytvořte připojení:

  • Internetové připojení z počítače přes telefon je nyní automaticky navázáno.
  • Po vytvoření připojení máte ze svého počítače přístup k internetu.