Vodafone

Jak nastavit e-mail na telefonu

Samsung - Galaxy S5 (Android 4.4.2)

Telefon můžete nastavit pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „E-mail“:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte E-mail.

2. Zadejte e-mailovou adresu:

Pokud již máte nějaký e-mailový účet v telefonu založený, postupujte následujícím způsobem:
Stiskněte ikonu Nastavení.
Stiskněte Nastavení.
Stiskněte Spravovat účty.
Stiskněte ikonu Přidat nový účet.
Zadejte svou e-mailovou adresu:
 • Zadejte svou e-mailovou adresu.

3. Zadejte heslo:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, zvolte další nastavení a ukončete jej podle pokynů, které se Vám zobrazí na displeji.
 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu.
 • Stiskněte Další.

4. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte Účet POP3.

5. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte pole pod „Uživatelské jméno“ a zadejte uživatelské jméno svého e-mailového účtu.

6. Zadejte server příchozí pošty:

Pozor: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte pole pod „Server POP3“ a zadejte název serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

7. Deaktivujte šifrování příchozích e-mailů:

 • Stiskněte seznam možností pod „Typ zabezpečení“.
 • Stiskněte Žádný.

8. Zadejte číslo příchozího portu:

 • Stiskněte pole pod „Port“ a zadejte 110

9. Aktivujte nebo deaktivujte mazání e-mailů na serveru:

 • Stiskněte seznam možností pod „Odstranit e-mail ze serveru“.
 • Stiskněte Nikdy nebo Při odstranění z Doručené pošty.
 • Stiskněte Další.

10. Zadejte server odchozí pošty:

 • Stiskněte pole pod „Server SMTP“ a zadejte smtp.vodafonemail.cz

11. Deaktivujte šifrování odchozích e-mailů:

 • Stiskněte seznam možností pod „Typ zabezpečení“.
 • Stiskněte Žádný.

12. Zadejte číslo odchozího portu:

 • Stiskněte pole pod „Port“ a zadejte 25

13. Deaktivujte ověřování SMTP:

Pozor: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte a podržte Vyžaduje přihlášení, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.
 • Stiskněte Další.

14. Zvolte nastavení pro kontrolu nových e-mailů:

 • Stiskněte seznam možností pod „Synchronizace plánu“.
 • Stiskněte Ručně nebo vyberte požadovaný časový interval.
 • Stiskněte seznam možností pod „Plán ve špičce“.
 • Stiskněte Ručně nebo vyberte požadovaný časový interval.

15. Aktivujte nebo deaktivujte synchronizaci e-mailů:

 • Stisknutím Synchronizace E-mailů tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

16. Aktivujte nebo deaktivujte upozornění na příchozí e-mail:

 • Stisknutím Upozornit na příchozí e-mail tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
 • Stiskněte Další.

17. Zadejte název e-mailového účtu:

 • Stiskněte pole pod „Pojmenujte účet (nepovinné)“ a zadejte název e-mailového účtu.

18. Zadejte jméno odesílatele:

 • Stiskněte pole pod „Vaše jméno (zobrazené u odchozích zpráv)“ a zadejte požadované jméno odesílatele.

19. Dokončete nastavení:

 • Stiskněte Hotovo.
 • Chvíli počkejte, než telefon přijme nové e-maily.

20. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.