Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Samsung - Galaxy S II (Android 2.3.4)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Pokud je telefon připojen k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Nastavení Wi-Fi“:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Bezdrátové sítě.
 • Stiskněte Nastavení Wi-Fi.

2. Aktivujte Wi-Fi:

 • Stisknutím Wi-Fi aktivujete nebo deaktivujete Wi-Fi.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je Wi-Fi aktivována.

3. Zvolte síť Wi-Fi:

 • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Stiskněte pole pod Heslo a zadejte heslo sítě. Pokud heslo neznáte, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě.
 • Stiskněte Připojit.

4. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.