Vodafone

Jak připojit zařízení Bluetooth k telefonu

Samsung - GALAXY Note 3 (Android 4.3)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. Aktivujte Bluetooth:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany telefonu směrem dolů.
  • Stiskněte a podržte Bluetooth, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

2. Připojte zařízení Bluetooth k telefonu:

  • Ujistěte se, že je druhé zařízení zapnuto a připraveno k vytvoření připojení prostřednictvím Bluetooth.
  • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
  • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
  • Připojte zařízení Bluetooth k telefonu podle postupu na displeji.
  • Na displeji se nové zařízení zobrazí na seznamu připojených zařízení.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.