Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

Samsung - Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) (Android 4.3)

Přes svůj tablet můžete přistupovat k internetu například i ze svého notebooku. Upozornění: Tablet musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. Připojte tablet k počítači:

  • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.

2. Aktivujte nebo deaktivujte sdílení internetového připojení:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany tabletu směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Připojení.
  • Stiskněte Sdílení přip. a př. akt. bod.
  • Stiskněte a podržte Sdílení internetového připojení přes USB, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Vytvořte připojení:

  • Internetové připojení z počítače přes tablet je nyní automaticky navázáno.
  • Po vytvoření připojení máte ze svého počítače přístup k internetu.