Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Samsung - Galaxy Mini 2 (Android 2.3.6)

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Volat“:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Volat.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Stiskněte Další nastavení.
  • Za okamžik se zobrazí aktuální nastavení.
  • Stiskněte ID volajícího.
  • Stiskněte Výchozí síť, Skrýt číslo nebo Zobrazit číslo.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.