Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Samsung - Galaxy Fame (Android 4.1.2)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Nastavení hovorů“:

Pokud nenajdete ikonu Telefon na úvodní stránce, stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte ikonu Telefon.
  • Stiskněte záložku Klávesnice.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení hovorů.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stiskněte Další nastavení.
  • Chvíli počkejte, než se zobrazí aktuální nastavení vašich přesměrování.
  • Stisknutím Čekající hovor tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.