Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datové spojení

Nokia - Lumia 720 (Windows Phone 8.0)

Pokud deaktivujete datové spojení, nebudete moci z telefonu přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datové spojení deaktivováno.

1. V menu najděte „mobilní síť“:

  • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datové spojení:

  • Stiskněte pole pod Datové připojení.
  • Stisknutím zapnuto nebo vypnuto datové spojení aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.