Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

Nokia - Lumia 630 (Windows Phone 8.1)

Pokud přesměrujete hovory do hlasové schránky, může zde volající zanechat vzkaz, když hovor nepřijmete.

1. V menu najděte „nastavit“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte VŠECHNA NASTAVENÍ.
 • Stiskněte síť +.
 • Stiskněte nastavit.

2. Zvolte způsob přesměrování:

 • Chvíli počkejte, než se zobrazí aktuální nastavení Vašich přesměrování.
 • Stiskněte pole pod jedním z následujících typů přesměrování:
 • Všechny hovory
 • Když nepřijímám hovor
 • Když mám obsazeno
 • Když jsem nedostupný

3. Zadejte číslo hlasové schránky:

 • Stiskněte zadat číslo.
 • Zadejte +420 608 989 898 a stiskněte ikonu Přijmout.

4. Přesměrujte hovor do hlasové schránky:

 • Stiskněte a podržte typ přesměrování, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.