Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Odeslání mého ID“:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Volání.
  • Stiskněte Hovor.
  • Stiskněte Odeslání mého ID.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Stiskněte Nastaveno sítí, Ano nebo Ne.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.