Vodafone

Jak nastavit číslo hlasové schránky

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

V hlasové schránce vám může volající zanechat hlasovou zprávu, pokud hovor nemůžete přijmout. Pokud si uložíte číslo hlasové schránky, budete k ní mít jednodušší přístup přímo z oznámení o nových hlasových zprávách. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla i z ciziny.

1. V menu najděte „Schránka volání“:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Volání.
  • Stiskněte Schránka volání.

2. Uložte číslo hlasové schránky:

  • Pokud je nějaké číslo již zadáno:
  • Stiskněte a podržte Hlasová schránka.
  • Stiskněte Změnit číslo.
  • Zadejte +420 608 989 898 a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.