Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi telefonem a SIM kartou

Nokia - C5-03 (Proprietary OS)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. Pro zálohu a přenesení kontaktů telefonu můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „ikonu Adresář “:

Pokud nenajdete ikonu Adresář na úvodní stránce, stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte ikonu Adresář.

2. Vyberte kontakty:

 • Stiskněte Volby.
 • Stiskněte Označit/zrušit označení.
 • Stiskněte Označit vše.
 • Stiskněte Volby.
 • Stiskněte Kopírovat.

3. Zvolte způsob kopírování:

 • Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu: pokračujte bodem 3a.
 • Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu: pokračujte bodem 3b.

3a - Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu:

Před kopírováním kontaktů ze SIM karty do paměti telefonu musíte aktivovat zobrazování kontaktů uložených na SIM kartě.
 • Stiskněte Paměť telefonu.

3b - Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu:

Před kopírováním kontaktů z paměti telefonu na SIM kartu musíte aktivovat zobrazování kontaktů uložených v paměti telefonu.
 • Stiskněte Paměť SIM.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.