Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

Nokia - C2-01 (Proprietary OS)

Pokud váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna vaše osobní nastavení i stažené aplikace. Tuto akci nelze vrátit zpět.

1. V menu najděte „Obn. stand. nast.“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Obn. stand. nast.

2. Obnovte výchozí nastavení:

Pokud zvolíte Obnovit pouze nast., obnoví se všechna nastavení v telefonu, ale osobní údaje nebudou vymazány.

Pokud zvolíte Obnovit vše, obnoví se všechna nastavení v telefonu a budou vymazány všechny osobní údaje, jako např. vzkazy a kontakty v adresáři.
  • Označte Obnovit pouze nast. nebo Obnovit vše a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.
  • Zadejte kód zámku telefonu (standard je 12345) a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Chvíli počkejte, dokud se neobnoví výchozí nastavení telefonu.
  • Telefon je pak potřeba nakonfigurovat a připravit k použití. Můžete využít průvodce nastavením, který se vám zobrazí na displeji.