Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

Nokia - 100 (Proprietary OS)

Přijímané hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky, kde volající může zanechat vzkaz, pokud hovor nepřijmete. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla, i ze zahraničí. Upozornění: Pro přesměrování hovorů do hlasové schránky musíte zadat číslo hlasové schránky.

1. V menu najděte „Přesměrování“:

 • Stiskněte Menu.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte Zvolit.
 • Vyberte Nastavení volání a stiskněte Zvolit.
 • Vyberte Přesměrování a stiskněte Zvolit.

2. Zvolte způsob přesměrování:

Pokud hlasovou schránku nechcete používat, přesměrování hovorů deaktivujte.
 • Stiskněte tlačítko Navigace nahoru nebo tlačítko Navigace dolů a označte jeden z následujících typů přesměrování.
 • Přesměrovat všechny hovory
 • Přesm. při obs.
 • Přesměrovat, pokud nepřijmu
 • Přesměrovat, je-li telefon vypnutý nebo mimo dosah
 • Stiskněte Zvolit.

3. Přesměrujte hovor do hlasové schránky:

 • Pokud jste v kroku 2 zvolili Přesměrovat, pokud nepřijmu, můžete zvolit časové zpoždění přesměrování.
 • Vyberte Zvolit prodlevu a stiskněte OK.
 • Vyberte požadovaný časový interval a stiskněte OK.
 • Vyberte Aktivovat a stiskněte OK.
 • Vyberte Do hlas. schránky a stiskněte OK.
 • Do sítě je zaslán požadavek aktivovat přesměrování.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.