Vodafone

Jak zvolit síť v zahraničí či pohraničí

Motorola - Gleam+ (Proprietary OS)

Telefon je od výrobce nastaven na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například při roamingu. Pozor: Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Volba sítě“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení sítě a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Volba sítě a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Vyberte Režim volby a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Ručně a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Vybrat síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Seznam dostupných sítí se zobrazí na displeji.
 • Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Vyberte Režim volby a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Automaticky a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.