Vodafone

Jak nastavit MMS

Microsoft - Lumia 550 (Windows Phone 10.0)

MMS je multimediální zpráva, která může obsahovat fotografie a jiné soubory, již lze poslat na jiné mobilní telefony a e-mailové adresy. MMS můžete ze svého telefonu běžně odesílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na MMS.

1. V menu najděte „Přidat APN pro MMS“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Všechna nastavení.
 • Stiskněte Síť a bezdrátové připojení.
 • Stiskněte Mobilní síť + SIM.
 • Stiskněte Nastavení SIM.
 • Stiskněte Přidat APN pro MMS.

2. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte pole pod „Název profilu“ a zadejte Vodafone MMS

3. Zadejte název APN:

 • Stiskněte pole pod „APN“ a zadejte mms

4. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte pole pod „Uživatelské jméno“ a zadejte mms

5. Zadejte heslo:

 • Stiskněte pole pod „Heslo“ a zadejte mms

6. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte seznam možností pod „Typ přihlašovacích údajů“.
 • Stiskněte PAP.

7. Zadejte IP- adresu:

 • Stiskněte pole pod „Proxy server“ a zadejte 10.11.10.111

8. Zadejte port proxy serveru:

 • Stiskněte pole pod „Port proxy serveru“ a zadejte 80

9. Zadejte MMS server:

 • Stiskněte pole pod „MMSC (URL)“ a zadejte http://mms

10. Uložte datové spojení:

 • Stiskněte Uložit.
 • Stiskněte OK.

11. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.