Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

LG - G2 (Android 4.2.2)

Můžete deaktivovat zobrazování svého telefonního čísla, což Vám umožní telefonovat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo Vaše číslo. Své telefonní číslo můžete skrýt pouze při volání, nikoliv při posílání SMS nebo MMS zpráv.

1. V menu najděte „ID volajícího“:

  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Nastavení hovorů.
  • Stiskněte Další nastavení.
  • Za okamžik se zobrazí aktuální nastavení.
  • Stiskněte ID volajícího.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování Vašeho telefonního čísla:

  • Stiskněte Skrýt číslo nebo Zobrazit číslo.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.