Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Huawei - Y6 (Android 5.1)

Svou spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete používat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Vše.
  • Stiskněte Další.
  • Stiskněte Mobilní síť.
  • Stisknutím Mobilní data tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

2. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.