Vodafone

Jak nastavit automatické připojení k internetu

Huawei - K4305 / Windows

USB modem lze nastavit tak, že se připojí k internetu automaticky hned po připojení k počítači.

1. Najděte "Připojení"

 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte vodafonemobile.api a stiskněte Enter.
 • Klikněte na Nastavení.
 • Klikněte na Připojení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte automatické připojení k internetu:

 • Aktivovat nebo deaktivovat automatické připojení k internetu, pokračujte bodem 2a.
 • Aktivovat nebo deaktivovat automatické připojení k internetu při roamingu, pokračujte bodem 2b.

2a - Aktivovat nebo deaktivovat automatické připojení k internetu:

Pokud zvolíte Automaticky, budete k internetu připojeni automaticky.
Pokud automatické připojení deaktivujete, budete se muset vždy před přístupem k internetu připojit ručně.
Pokud zvolíte Výzva, budete před připojením k internetu dotázáni.
 • Klikněte na seznam možností pod Režim připojení.
 • Označte Automaticky nebo Výzva.

2b - Aktivovat nebo deaktivovat automatické připojení k internetu při roamingu:

Toto nastavení je dostupné, jen pokud jste aktivovali automatické připojení v bodě 2a.
 • Klikněte na políčko vedle Automaticky připojit při roamingu a automatické připojení k internetu při roamingu aktivujte nebo deaktivujte.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky V, je funkce aktivována.

3. Uložte nastavení:

 • Klikněte na Uložit.