Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

HTC - One SV (Android 4.0.4)

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: Své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Další nastavení“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Volat.
  • Stiskněte Další nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Chvíli počkejte, než se zobrazí aktuální nastavení vašich přesměrování.
  • Stiskněte ID volajícího.
  • Stiskněte Výchozí nastavení sítě, Skrýt číslo nebo Zobrazit číslo.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.