Vodafone

Jak nastavit e-mail na telefonu

HTC - One S (Android 4.0)

Nastavte telefon pro čtení a posílání e-mailů ze svých e-mailových účtů. Upozornění: Než začnete posílat a přijímat e-maily, musíte svůj telefon nastavit pro přístup na internet.

1. V menu najděte „Pošta“:

Pokud nenajdete Pošta na úvodní stránce, stiskněte ikonu Aplikace.

Pokud již máte nějaký e-mailový účet v telefonu založený, vytvořte nový podle následujícího postupu. Stiskněte Nabídka. Stiskněte Nový účet. Pokud dosud žádný účet nemáte, pokračujte dalším bodem.
 • Stiskněte Pošta.

2. Vyberte typ účtu:

 • Stiskněte Další (POP3/IMAP).

3. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mailová adresa a zadejte svou e-mailovou adresu (např. jméno@poskytovatel.cz).

4. Zadejte heslo:

Pokud se na displeji zobrazí, že účet je nastaven, pokračujte bodem 14.
 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého e-mailového účtu.
 • Stiskněte Další.

5. Zvolte typ serveru:

 • Stiskněte seznam možností pod Protokol.
 • Stiskněte POP.

6. Zadejte uživatelské jméno:

 • Stiskněte pole pod Uživatelské jméno a zadejte uživatelské jméno svého e-mailového účtu.

7. Zadejte server příchozí pošty:

 • Stiskněte pole pod POP server a zadejte jméno nebo IP adresu serveru příchozí pošty svého poskytovatele e-mailu. Většinou je tato adresa pop.poskytovatel.cz nebo pop3.poskytovatel.cz

8. Deaktivujte šifrování příchozích e-mailových zpráv:

 • Stiskněte seznam možností pod Typ zabezpečení.
 • Stiskněte Žádný.

9. Zadejte číslo příchozího portu:

 • Stiskněte pole pod Port serveru a zadejte 110
 • Stiskněte Další.

10. Deaktivujte ověřování SMTP:

POZOR: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte Je nutné přihlášení a deaktivujte ověřování SMTP.
 • Pokud je políčko vedle položky nabídky prázdné, je SMTP ověřování deaktivováno.

11. Zadejte server odchozí pošty:

POZOR: Toto nastavení lze použít pouze pro zasílání e-mailů z telefonu prostřednictvím sítě Vodafonu. Pokud se připojíte přes WiFi, musíte zadat nastavení svého poskytovatele e-mailu, včetně uživatelského jména a hesla.
 • Stiskněte pole pod SMTP server a zadejte smtp.vodafonemail.cz

12. Deaktivujte šifrování odesílaných e-mailových zpráv:

 • Stiskněte seznam možností pod Typ zabezpečení.
 • Stiskněte Žádný.

13. Zadejte číslo odchozího portu:

 • Stiskněte pole pod Port serveru a zadejte 25
 • Stiskněte Další.

14. Zadejte název e-mailového účtu:

 • Stiskněte pole pod Název účtu a zadejte název svého e-mailového účtu.

15. Zadejte jméno odesílatele:

 • Stiskněte pole pod Vaše jméno a zadejte jméno odesílatele.

16. Potvrďte nastavení:

 • Stiskněte Ukončit nastavení.
 • Chvíli počkejte, než telefon přijme nové e-maily.

17. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.