Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

HTC - One (Android 4.1.2)

Kód zámku telefonu zabraňuje v přístupu k obsahu vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Zámek obrazovky“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Zabezpečení.
 • Stiskněte Zámek obrazovky.

2. Zvolte jedno z následujících zabezpečení:

 • Zamknout displej rozeznáním obličeje: pokračujte bodem 2a.
 • Zamknout displej gestem: pokračujte bodem 2b.
 • Zamknout displej číselným PIN kódem: pokračujte bodem 2c.
 • Zamknout displej heslem: pokračujte bodem 2d.
 • Deaktivovat kód zámku telefonu: pokračujte bodem 2e.

2a - Zamknout displej rozeznáním obličeje:

 • Stiskněte Odemknutí obličejem.
 • Stiskněte Nastavit.
 • Stiskněte Pokračovat.
 • Podržte telefon před sebou tak, aby se váš obličej vešel do oválu na displeji.
 • Chvíli vyčkejte, dokud telefon nerozpozná váš obličej.
 • Vytvořte záložní kód podle postupu zobrazeného na displeji.

2b - Zamknout displej gestem:

 • Stiskněte Gesto.
 • Stiskněte Další.
 • Stiskněte bod a prstem táhněte, až spojíte nejméně čtyři body, čímž vytvoříte kód zámku telefonu. Stiskněte Pokračovat.
 • Zopakujte zadání gesta a stiskněte Potvrdit.

2c - Zamknout displej číselným PIN kódem:

 • Stiskněte PIN.
 • Zadejte požadovaný kód zámku telefonu a stiskněte Pokračovat.
 • Zopakujte kód zámku telefonu a stiskněte OK.

2d - Zamknout displej heslem:

 • Stiskněte Heslo.
 • Zadejte požadované heslo zámku telefonu a stiskněte Pokračovat.
 • Zopakujte heslo zámku telefonu a stiskněte OK.

2e - Deaktivovat kód zámku telefonu:

 • Zadejte kód zámku telefonu.
 • Stiskněte Žádné.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.