Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

BlackBerry - Z10 (BlackBerry 10)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: Pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „APN“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Síťová připojení.
  • Stiskněte Mobilní síť.
  • Stiskněte APN.

2. Zadejte název APN:

  • Stiskněte pole pod Název příst. bodu (APN) a zadejte internet

3. Uložte datové spojení:

  • Stiskněte Uložit.

4. Dokončete:

  • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.