Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Obecné možnosti“:

  • Stiskněte Přijmout hovor.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Obecné možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Vyberte seznam možností vedle Zobrazit moje číslo a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Označte Ano nebo Ne a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Uložte a dokončete:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.