Vodafone

Jak stáhnout a spustit aplikace z obchodu App World

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Funkce svého telefonu můžete rozšířit stažením a instalováním aplikací z obchodu App World. Upozornění: než začnete stahovat aplikace, musíte svůj telefon nastavit pro přístup na internet a zároveň aktivovat BlackBerry ID.

1. V menu najděte „App World“:

Pokud používáte aplikace poprvé: Aplikaci BlackBerry App World stáhněte a nainstalujte podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte App World a stiskněte tlačítko Navigace.

2. V obchodu najděte aplikaci:

 • Hledejte podle kategorie:
 • Označte Hry, Aplikace nebo Data motivu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Přejděte na požadovanou kategorii.
 • Hledejte podle názvu aplikace:
 • Vyberte Search App World a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte název požadované aplikace a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Stáhněte a nainstalujte aplikaci:

 • Označte požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Nainstalujte aplikaci zdarma:
 • Vyberte Download a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Nainstalujte placenou aplikaci:
 • Vyberte cenu aplikace a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Aplikaci stáhněte a nainstalujte podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.

4. Spusťte aplikaci:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Označte Stažené nebo Hry a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko Navigace.