Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Pokud je telefon připojen k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Správa připojení “:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Správa připojení a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte Wi-Fi:

 • Vyberte Wi-Fi a stiskněte tlačítko Navigace, čímž aktivujete nebo deaktivujete Wi-Fi.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je Wi-Fi aktivována.

3. Zvolte požadovanou síť:

 • Vyberte Nastavit síť Wi-Fi a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Vyhledávání sítí a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Seznam dostupných sítí se zobrazí na displeji.
 • Označte požadovanou síť a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Pokud neznáte heslo, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě.
 • Vyberte Připojit a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Uložte síť Wi-Fi:

 • Vyberte seznam možností pod Uložit tuto síť Wi-Fi jako profil? a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Ano a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte pole pod Název profilu a zadejte požadovaný název.
 • Vyberte Další a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Dokončit a stiskněte tlačítko Navigace.

5. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.