Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

BlackBerry - Bold 9790 (BlackBerry 7.0)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Média“:

Pokud nenajdete Média na úvodní stránce, stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
 • Stiskněte Média.

2. Vyberte soubor:

 • Stiskněte Hudba, Obrázky nebo Videa.
 • Přejděte do požadované složky.
 • Stisknutím vyberte soubor.

3. Zvolte způsob odeslání:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Odeslat.
 • Stiskněte Bluetooth.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, telefon vás vyzve k aktivaci.
 • Stačí pak stisknout Ano.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě další volitelné heslo.

Soubory můžete odeslat jen do těch zařízení, se kterými je telefon spárován.
 • Stiskněte požadované zařízení Bluetooth nebo Párovat zařízení ....
 • Pokud vyberete Párovat zařízení ...:
 • Stiskněte požadované zařízení Bluetooth.
 • Ověřte, zda je na obou zařízeních zobrazeno stejné heslo.
 • Stisknutím Ano heslo potvrďte.
 • Potvrďte přenos na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.