Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

BlackBerry - Bold 9790 (BlackBerry 7.0)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Upozornění: Pokud je telefon připojen k internetu tímto způsobem, neplatíte Vodafonu za přenos dat.

1. V menu najděte „Správa připojení“:

 • Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
 • Stiskněte Správa připojení.

2. Aktivujte Wi-Fi:

 • Stisknutím Wi-Fi aktivujete nebo deaktivujete Wi-Fi.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je Wi-Fi aktivována.

3. Zvolte požadovanou síť:

 • Stiskněte Síť Wi-Fi.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Stiskněte požadovanou síť.
 • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Pokud neznáte heslo, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě.
 • Stiskněte Připojit.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.