Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

BlackBerry - Bold 9790 (BlackBerry 7.0)

Pokud deaktivujete datový roaming, nebudete moci z telefonu v zahraničí přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Mobilní síť“:

  • Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
  • Stiskněte Správa připojení.
  • Stiskněte Sítě a připojení.
  • Stiskněte Mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stiskněte seznam možností vedle Při roamingu.
  • Stiskněte Zapnuto nebo Vypnuto.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
  • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.