Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

Apple - iPhone 7 (iOS10)

Kód zámku telefonu zabraňuje ostatním v přístupu k obsahu Vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí a probuzení telefonu.

1. V menu najděte „Touch ID a kódový zámek“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Touch ID a kódový zámek.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Aktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2a.
 • Deaktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2b.

2a - Aktivovat zamykání displeje:

 • Stiskněte Zapnout kódový zámek.
 • Zadejte libovolný kód zámku telefonu.
 • Zvolený kód zámku telefonu zopakujte.
 • Stiskněte Požadovat kód.
 • Vyberte Bezprostředně nebo požadovaný časový interval.
 • Stiskněte Zpět.
 • Pro povolení smazání všech dat v telefonu po deseti neúspěšných pokusech o zadání kódu zámku telefonu:
 • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Smazat data“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Stiskněte Zapnout.

2b - Deaktivovat zamykání displeje:

 • Zadejte svůj kód zámku telefonu.
 • Stiskněte Vypnout kódový zámek a zadejte kód zámku telefonu.

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.