Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

Apple - iPhone 6 (iOS9)

Prostřednictvím telefonu se můžete připojit k internetu například z notebooku. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. Připojte telefon k počítači:

Před připojením telefonu k počítači, musíte mít na svém počítači nainstalován program iTunes.
  • Spusťte program iTunes na svém počítači.
  • Připojte kabel USB ke konektoru a USB portu počítače.

2. V menu najděte „Osobní hotspot“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Osobní hotspot.

3. Aktivujte sdílení připojení:

  • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Osobní hotspot“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
  • Pokud používáte tuto funkci poprvé:
  • Stiskněte Pouze Wi-Fi a USB.

4. Vytvořte připojení:

  • Internetové připojení z počítače přes telefon je nyní automaticky navázáno.
  • Po vytvoření připojení máte ze svého počítače přístup k internetu.